ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ВЕЧЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

1350

1685 деца и ученици от Община Харманли получават безплатно плодове, мляко и млечни продукти в детските и учебни заведения. 
Броят на обхванатите деца в двете схеми в детските градини е 572, а учениците, които получават безплатно плодове и мляко са 1113 в цялата община, като 292-ма са от селата. 
Схемата „Училищен плод” се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет.Чрез реализирането на инициативата се инвестира в грижата за здравето на най-малките, като се насърчава консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред децата от първа до подготвителна група включително в детските градини и учениците от подготвителна група и от І-ви до ІV-ти клас в училищата.
Паралелно със схемата „Училищен плод", за първа година в детските градини и училищата на територията на община Харманли се реализира и схема „Училищно мляко", която насърчава консумацията на българско прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал. Схемата работи активно за подобряване на хранителните навици от ранна детска възраст.