БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – РЕАЛИСТИЧЕН И ИЗПЪЛНИМ

2014
С 20 гласа „ЗА“, 3 "Против" и 4 "Въздържали се" общинските съветници приеха бюджета на Община Харманли за 2018 година. Бюджетът е в размер на 19 830 961 лева, с близо 2 500 000 лв. повече от миналата година.
Без промяна остава размерът на местните данъци и такси. Обхванати са най-важните приоритети за Община Харманли и има реална възможност за надграждане на постигнатите резултати в различни сфери и дейности.
Със 765 000 лева са увеличени средствата във функция „Образование“. С 10 000 лв. е увеличен финансовият ресурс, предвиден за "младежки дейности". Субсидията, определена за подпомагане на спортните клубове в общината също бележи ръст и е в размер на 95 000лв. През 2018г. са предвидени повече средства и за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми – 24 000 лв.
Проекта на строителната и инвестиционна програма на Общината е в размер на 18 651 593 лева. Предвидени са инвестиции за подобряване на инфраструктурата, както в града, така и по населените места в общината. Близо 460 000 лева се насочват за селата, а както вече е известно с над 6 000 000 лева ще бъдат ремонтирани и реконструирани пътища от общинската пътна мрежа.
Чрез одобрени проекти на Община Харманли ще бъде направен ремонт на сградата на Историческия музей в Харманли, ще се изгради Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители „Надежда“, ще се закупи ново медицинско оборудване и специализиран автомобил за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД. Отново чрез одобрени проектни предложения, финансови средства са привлечени за рехабилитация и ремонт на основни улици в града.
Със средства, отпуснати от държавния бюджет ще бъде направен ремонт и реконструкция на част от ВиК мрежата в града.
По думите на Кмета Мария Киркова, Бюджет 2018 на Община Харманли е напълно реалистичен и изпълним.