БЕЗЦЕННО ДАРЕНИЕ ЗА ХАРМАНЛИ В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

594
Днес, проф. д-р Цонка Каснакова директор на ИМ Харманли, откри временната изложба: „Златан Петров – краеведът, музейникът, общественикът, родолюбецът“ с акростиха „АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛИ, ДОБРО ЕСТ“, написан от самата нея.
Лиляна Златанова, дъщеря на Златан Петров сподели емоционални моменти от живота на своя баща. Разказа за една от неговите каузи, да докаже истинността на изворът на Гергана и на историческото му местоположение. По повод 150 години от първото издание на поемата на П. Р. Славейков „Изворът на Белоногата“, наследницата на харманлийския будител направи безценно дарение - книжка 10 на списание „Читалище“ от 1873 г., в която е публикувана поемата. Тя е от личния архив на Златан Петров, а от днес е част от уникалните експонати на Исторически музей Харманли.
Харманли ви благодари от сърце г-жо Златанова, на вас и на вашето семейство за това, че сте достойни наследници на един родолюбец и общественик, отдал живота си за доказване и съхраняване на историческата памет.