„АЗ ❤ ХАРМАНЛИ!“ - КРАЙ МОГИЛАТА В ГРАДСКА ГРАДИНА ХАРМАНЛИ

2872

Не може да не откриеш това малко хълмче, което се издига съвсем неочаквано в равнината. Това са тракийските могили, които човекът от древността с огромни усилия е направил. Носил е хиляди тонове пръст и камъни, за да ги натрупа и да достигне по-близо до боговете, за да може да повярва, че самият той е бог.
След стотици и хиляди години, откакто са били издигнати могилите от техните създатели, не е останало нищо друго освен това. А когато оставиш нещо, което може да се види от всеки след две или три хиляди години, дори и в наше време, това е безсмъртие, като при боговете.
Тази могила е била тук още през римско време, през нея са минали много хора – християни, византийци, аристократи и никой не е посмял да я разруши.
Ние знаем, че тази могила е била издигната от траките, вероятно тук е бил погребан някой войн, който е живял по тези земи. Този човек сигурно е бил много богат, щом като за него са издигнали такава могила, за да лежи там от векове със своето въоръжение.
Не ви ли се иска да научите нещо за човекa, който е бил погребан тук? Той също е бил като вас, но неговият свят отдавна е изчезнал. От вас зависи, дали споменът за него ще продължи да живее и в бъдеще и дали неговата могила ще продължат да я наблюдават векове наред хората.