3 И 4 ФЕВРУАРИ СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1055
Със Заповед № РД-263/30.01.2020 г. на Кмета на Община Харманли, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.105, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, датите 3 и 4 февруари са обявени за неучебни във всички училища на територията на Община Харманли.