200 НУЖДАЕЩИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО 27 АПРИЛ

410
Община Харманли продължава предоставянето на топъл обяд на 200 нуждаещи се от града и селата. Безвъзмездната финансова помощ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ е на стойност 48 114,00 лв. Осигурена е от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Предоставянето на топъл обяд включва – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Приготвянето и предоставянето на храната се извършва от ЦРДМ ЕООД гр. Харманли, като персоналът на фирмата приготвя, разлива храната в еднократни опаковки и извършва доставка до дома на потребителите.