Решение на ОбС-Харманли за определяне на промилите за такса битови отпадъци за 2024 г.