Решение на ОбС-Харманли за определяне на нови зони