Наредба № 8 за извършване на рекламнна дейност на територията на община Харманли