Наредба № 28 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли