Наредба № 27 за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Община Харманли