Наредба №24 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Харманли