Наредба №22 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Харманли и издаване на сертификат клас В

Файлове:

Naredba 22.pdf Naredba 22.pdf