Наредба №21 за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите в общинско предприятие "Горска компания"

Файлове:

naredba21.pdf naredba21.pdf