Наредба №19 за отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет Харманли на жители на Община Харманли

Файлове:

Naredba19.pdf Naredba19.pdf