Наредба №17 за управление на отпадъците на територията на Община Харманли