Наредба №15 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Харманли /по чл.196, ал.5 от ЗУТ/

Файлове:

naredba15.pdf naredba15.pdf