Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Харманли