Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Харманли /във връзка с чл.56 от ЗУТ/

Файлове:

naredba10.pdf naredba10.pdf