Тържествено заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 02.05.2024г.