Кметове на кметства и кметски наместници в Община Харманли, мандат 2015 - 2019

В Община Харманли кметове на кметства се избират в следните села:

 Бисер, Българин, Браница, Върбово, Доситеево, Рогозиново, Шишманово, Овчарово, Славяново, Смирненци, Иваново, Орешец, Болярски извор, Черепово,  Надежден, Поляново, Преславец, Изворово;

Кметски наместници се назначават в селата: Лешниково, Черна могила, Дрипчево, Остър камък, Коларово и Богомил;

 

Населено място

Кмет/Кметски наместник

Телефон

Снимка

с.Бисер

Валентин Петров Найденов

служ.: 03766/2220

моб: 0888 802 603

 

с.Богомил

Митко Христов Тонев  

служ.: 03763/2212; 03767/2311

дом: 0373/8-25-82

моб: 0894 637 181

 

с.Болярски извор

Димо Стоянов Димов  

служ: 03728/2250

дом: 03728/2293

моб: 0884 799 309

 

с.Браница

Иван Димитров Сенков

служ: 03767/2220

дом: 03767/2281

моб: 0894 637 168

моб: 0897 470 000

 

Иван Димитров Сенков
 

с.Българин

Митко Христов Тонев  

служ.: 03763/2220

дом: 0897 638 499

моб: 0894 637 174

 

с.Върбово

Тодор Иванов Ванев

 

служ: 037604/2229

дом: 0879 232 909

моб: 0894 637 164

Тодор Иванов Ванев 

с.Доситееево

Митко Тянев Вълчев  

 

служ: 03768/2220

моб: 0894 637 178; 0899 170 000

Митко Тянев Вълчев 

с.Дрипчево

Нели Вълчева Манева  

дом:03767/2361

моб: 0894 637 183

 

с.Иваново

Георги Янков Янков  

служ: 03765/2220

дом:0878 158 478; 03765/2278

моб: 0894 637 180

 

с.Изворово

Гочо Димитров Колев  

 

служ: 03762/2220

дом: 0899 156 382

моб: 0894 637 176

Гочо Димитров Колев 

с.Коларово

Митко Христов Тонев  

служ.: 03763/2212;03767/2311

дом: 0373/8-25-82

моб: 0894 637 181

 

 

с.Лешниково

Дечко Нанков Райчев

служ: 03765/2488

моб: 0894 637 170

 

с.Надежден

Милю Делев Хубенов
 

служ: 0373/8-69-71

моб: 0894 637 173; 0889 750 692

 

с.Овчарово

Димка Вълева Вълчанова  

служ: 03763/2330

моб: 0894 637 179

 

с.Орешец

Величка Петрова Митева  

служ: 03769/2223

дом:03769/2380

моб: 0894 637 175; 0885 414 138

 

с.Остър камък

Петър Христозов Петров

служ: 0373/8-91-00

моб: 0894 637 182

 

с.Поляново

Тянка Генева Акова  

служ: 03764/2220

моб: 0896 567 056; 0894 637 166

 

с.Преславец

Делка Георгиева Точева  

служ: 0373/8-90-37

моб: 0882 506 884

 

с.Рогозиново

Груйчо Живков Грозев  

 

служ: 037603/2220

моб: 0894 637 167; 0899 140 000

Груйчо Живков Грозев 

с.Славяново

Митко Вълчев Трюфенев  

служ: 03728/2220

дом:03728/2405

моб: 0882 506 883

 

с.Смирненци

Ивелина Станчева Тодорова  

служ: 037604/2220

моб: 0988 383 886; 0894 637 162

 

с.Черепово

Нели Вълчева Манева  

служ: 03767/2361

моб: 0894 637 183

 

с.Черна могила

 

Димо Пасков Алексиев

служ: 03760/2220

дом:03760/2266

моб: 0882 506 885

 

с.Шишманово

 

Сенан Кадир Ибрям

служ: 037606/2220

моб: 0889 408 431; 0893 464 559