Кметове на кметства и кметски наместници в Община Харманли, мандат 2007 - 2011

В Община Харманли кметове на кметства се избират в следните села:

Славяново, Бисер, Българин, Браница, Върбово, Доситеево, Рогозиново, Шишманово, Овчарово, Смирненци, Иваново, Орешец, Болярски извор, Черепово,  Надежден, Поляново, Преславец, Изворово;

Кметски наместници се назначават в селата: Лешниково, Черна могила, Дрипчево, Остър камък, Коларово и Богомил;

 

Населено място Кмет / Kметски наместник Служебен телефон Снимка
с. Бисер Павел Павлов 03766 2220
с. Болярски извор Веселин Анастасов Терзиев 03728 250
с. Браница Иван Димитров Сенков 03767 2220
с. Българин Митко Христов Тонев 03763 2220  
с. Върбово Тодор Иванов Ванев 037604 229
с. Доситеево Митко Тянев Вълчев 03768 220
с. Дрипчево Михаил Георгиев Митков 03767 320
с. Иваново Недко Димитров 03765 220
с. Изворово Гочо Димитров Колев 03762 2321
с. Коларово и с. Богомил Стефка Димова Грозева 03767 311
с. Лешниково Милена Димитрова Павлова 03765 488  
с. Надежден Назми Мустафов Расимов 0373 86971
с. Овчарово Яна Георгиева Иванова 03763 330
с. Орешец Сийка Трендафилова Ставрева 03769 2223  
с. Остър камък Славчо Стоянов Ванчев 0373 83180
с. Поляново Тянка Генева Акова  03764 2220  
с. Преславец Ива Иванова Матева 0373 88537  
с. Рогозиново Груйчо Живков Грозев 037603 220
с. Славяново Руси Митошев 03728 220  
с. Смирненци Ивелина Станчева Тодорова 037604 220
с. Черепово Делчо Желязков Маджаров 03767 2361
с. Черна могила Иван Илиев Иванов 037602 220
с. Шишманово Юксел Махмуд Мустафа 037606 220