Излезли от употреба електрическо електронно оборудване

„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника

Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

Община Харманли има изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Гражданите на Община Харманли, които имат стари и непотребни електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране.

Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:

1. Големи домакински уреди/ хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, ел. радиатори,  ел, вентилатори и др./;
2. Малки домакински уреди /прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе машини, и др./;
3. Информационно и телекомуникационно оборудване /печатащи у-ва, компютри, лаптопи, принтери, тел. апарати, факс. апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./;
4. Потребителски уреди /радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./;
5. Газоразрядни лампи /прави луминесцентни лампи/;
6. Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др./;
7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и електронни компоненти и др./