Уведомление за инвестиционно предложение за с. Шишманово

Файлове:

Шишманово.pdf Шишманово.pdf