РЕШЕНИЕ №ХА-ЕО - 9/20022 НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ХАСКОВО