Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО