Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на фирма "ЕЛ СИ ГРУП" ООД