Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение от "Шато Коларово"