Информационен бюлетин вижте всички  

Заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

318

          Във връзка с изискванията на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване на интернет страницата на общината и обявяване в кметството на заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, приложено изпращаме Ви адреса, на който същите са публикувани  на интернет страницата на ОД "Земеделие" - гр. Хасково (https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_23-24.aspx)