Информационен бюлетин вижте всички  

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

67

 О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

 

С П И С Ъ К

 

 

Наименование на вакантната длъжност

 

 

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Брой

Минимално образование и квалификация

1.

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

НВУ „Васил Левски“

Гр. Велико Търново

90

НЕ СЕ ИЗИСКВА  

2.

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“  - гр. Шумен

60

НЕ СЕ ИЗИСКВА 

3.

МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

в.ф. 22 160 – гр. Плевен

100

НЕ СЕ ИЗИСКВА 

                                                                       ОБЩО ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ССДР: 250

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ХАСКОВО ИЛИ ОФИСИТЕ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИТЕ ХАСКОВО, ХАРМАНЛИ И СВИЛЕНГРАД В

СРОК ДО 28.04.2023 г.

СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ЗАПОЧВА НА

7 СЕПТЕМВРИ 2023 г. С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 6 МЕСЕЦА

    С кандидатите, одобрени за срочна служба в доброволния резерв се сключва договор. За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статут на военнослужещи, получават основно месечно възнаграждение, имат осигурено настаняване, имат право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването, защитени са от прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение, имат право на платен отпуск или обезщетение, в случай, че същият не е ползван.

 

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, българските граждани могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Същите ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.   

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0885945388 ИЛИ НА МЯСТО ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ХАСКОВО, УЛ. „КОМ“ № 3