Информационен бюлетин вижте всички  

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

163

 О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

 

 

 

Наименование на вакантната длъжност

 

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Младши специалист

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

НВУ “Васил Левски“ – гр. Велико Търново

 

120

Основно образование

 

Не се изисква

2.

Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана

 

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен

 

30

Основно образование

 

Не се изисква

 

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – 07.09.2022г.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3, в срок до 06.07.2022 г.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50