Информационен бюлетин вижте всички  

Възможност за стартиране на собствен бизнес на хората с увреждания

115

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелен бизнес на хората с увреждания.

 Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.04.2024 година.

Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ в рубрика: Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 02/832 90 73.

По-подробна информация може да намерите на страницата на АХУ тук.