Информационен бюлетин вижте всички  

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ХАРМАНЛИ ЗА МАНДАТ 2024 ГОДИНА – 2028 ГОДИНА

228

1.Павел Павлов, ЕГН: **********, живущ в гр. Харманли, кв.******, бл.***,ап.**
2.Ваня Ангелова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.****** №*
3.Галина Делчева, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, бул.******№* ап.**
4.Димитринка Апостолова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.***** №*
5.Христина Борисова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.***** №*
6.Христина Иванова, ЕГН: **********, живуща в гр. Харманли, кв.******, бл.***,ап.**
7.Росица Тръндева, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, бул.*** №*, вх *, ап.**
8.Боряна Иванова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.****** №*
9.Димитър Севов, ЕГН*********, живущ в гр. Харманли, ул.****** №*
10.Снежанка Йовкова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.****** №*
11.Йорданка Стефанова, ЕГН*********, живуща в с. Доситеево общ. Харманли.
12.Митко Вълчев, ЕГН*********, живущ в с. Доситеево общ. Харманли.
13.Иван Дюлгеров, ЕГН*********, живущ в гр. Харманли, ул.****** №*
14.Василка Иванова, ЕГН*********,  живуща в гр. Хасково, ул.****** №*
15.Еленка Бозмова, , ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.****** №*

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 07.02.2024 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч. , по предварително изготвен списък, всеки кандидат ще бъде уведомен по телефона за точен час. Изслушването ще се проведе в стая 304 в сградата на Община Харманли.