Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

114

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, Ви уведомяваме, че в община Харманли е организирано дежурство на служители на 20.03.2021г. от 08.00ч. до 17.30ч. в сградата на общинска администрация, пл. Възраждане №1, тел. за контакт:0893464553.