Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, желаещи да получат финансиране през 2022 година

89

СЪОБЩЕНИЕ

Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

 

Спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от общинския бюджет могат да кандидатстват, като подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение №6), придружено с необходимите документи.

 

Документите се подават в Информационен център на Община Харманли –ул. „Петко Каравелов“ №4.

Краен срок за подаване на документи: 02.06.2022 година.

 

При необходимост от допълнителна информация:

тел: 0373/8-20-15, вътр. 158

Цонка Тончева, старши експерт отдел ОСД

Силвия Колева, старши експерт отдел ОСД

 

или на е_mail: sport@harmanli.bg  

Община Харманли