Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2021 година

256

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2021 година

 

На основание чл.17 от сключените между Община Харманли и съответния клуб договори, в срок до 15 април 2022 година е необходимо всеки от клубовете, получил субсидия през 2021 година да представи:

 

  1. Отчет за приходите и разходите за 2021 година по образец (Приложение №1).
  2. Опис на разходооправдателните документи за периода от 01.04.2021 г. до 31.03.2022 г. по образец (Приложение №4)

Документите се подават в деловодството на Община Харманли: гр. Харманли, ул. Петко Каравелов №4 Информационен център.

 

Краен срок: 15.04.2022 година.

 

За ваше улеснение предоставяме образец на Придружително писмо.

Адрес на електронна поща на Община Харманли: sport@harmanli.bg