Информационен бюлетин вижте всички  

Съгласно чл. 37и, ал.(3 ) от ЗСПЗЗ -списък на имоти с НТП-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища.

1275

Файлове:

пасища 2019.zip пасища 2019.zip