Информационен бюлетин вижте всички  

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2020 г.

581

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли

 

организира

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2020 г.

 

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 23.01.2020 г. /четвъртък/ ОТ 17:30 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГР.ХАРМАНЛИ

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, обществени организации, представители на партии, местни фирми, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица да присъстват на обсъждането на бюджета и да вземат отношение по него с мнения, предложения и препоръки.

 

Материали по проектобюджета ще бъдат публикувани допълнително в сайта на общината.