Информационен бюлетин вижте всички  

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година"

588

Във връзка изпълнение на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване  на интернет страницата на общината  заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съотносимите документи, Ви изпращаме линк от страницата на областна дирекция "Земеделие" - Хасково за дадете съответния път към вашата страница -

"Ползване на земеделските земи > Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година" https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_22-23.aspx