Информационен бюлетин вижте всички  

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

541

СЪОБЩЕНИЕ

Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

Спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от общинския бюджет могат да кандидатстват, като подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение №6), придружено с необходимите документи:

Документите се подават в Информационен център на Община Харманли – ул. „Петко Каравелов“ №4.

Краен срок за подаване на документи: 02.07.2021 година.

 

При необходимост от допълнителна информация:

тел: 0373/8-20-15, вътр. 158

Цонка Тончева, старши експерт отдел ОСД

Силвия Колева, старши експерт отдел ОСД

или на е_mail: sport@harmanli.bg