Информационен бюлетин вижте всички  

ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА БИСЕР, БРАНИЦА, БЪЛГАРИН, БОЛЯРСКИ ИЗВОР, ДОСИТЕЕВО, ДРИПЧЕВО, ИВАНОВО, ИЗВОРОВО

105