Информационен бюлетин вижте всички  

Продължава подаването на декларации за туристически данък в общинските данъчни администрации

616

От 01 октомври 2019г стана задължително въвеждането на информацията за нощувките в местата за настаняване в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ .

Задължени да въвеждат в ЕСТИ съответната информация са местата за настаняване от клас А и клас Б, а именно – хотели вкл. семейни , мотели , вили , къщи за гости , стаи за гости , бунгала и др. посочени в Закона за туризма.

В предвидените изменения на ЗМДТ информацията за дължимия туристически данък ще се осигурява на общините чрез ЕСТИ  от началото на следващата година .

До влизане в сила на промените в Закона за местните данъци и такси остава в сила досегашния ред  за подаване на ежемесечната справка – декларация за нощувките  и заплащането на дължимия туристически данък в Дирекция Местни данъци и такси – община Харманли .