Информационен бюлетин вижте всички  

Прием за учебната 2022/2023 година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

276

Военно окръжие II степен – Хасково информира випускниците на средни училища в област Хасково, че за учебната 2022/2023 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –Варна обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво “ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специализации: 

  • „Корабоводене за Военноморските сили “  
  • „Корабни машини и механизми за Военноморските сили“
  • „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“
  • „Кибероперации“
  • „Мехатроника“
  • „Военноморска логистика“

За учебната 2022/2023 година ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –Варна обявява записване на курсанти редовна форма на обучение с 6-годишен срок за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво “ в професионално направление „Военно дело“ и по специалността „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Първа кампания за РАНЕН прием: до 24.01.2022 г.

                Втора кампания за РАНЕН прием: до 04.04.2022 г.

                Кампания РЕДОВЕН прием: до 24.06.2022 г.

За допълнителна информация:

  • За ВВМУ : 0889 044 111 – Капитан 2 ранг Славова
  • За ВО Хасково: 038 60 45 50

Комплект документи може да получите във Военно окръжие -Хасково