Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Харманли за 2023 г.

220

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба №4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли

 

организира

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2023 г.

 

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 28.08.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа в КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГР. ХАРМАНЛИ

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, обществени организации, представители на партии, местни фирми, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица да присъстват на обсъждането на бюджета и да вземат отношение по него с мнения, предложения и препоръки.

 

Материали по проектобюджета  може да изтеглите от  тук.