Информационен бюлетин

30 ноември 2020 г. - краен срок за подаване на декларации

472

Изтича срокът за деклариране на имоти, чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци Понеделник – 30 ноември 2020 год., изтича срокът за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2021 г.…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

323

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба както следва: I. Сухопътните войски : - 48 войнишки длъжности- Срок за подаване на документи…

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ“ – 2020 г.

511

Допълнително споразумение № 5 към Договор № ФС01-0432 по проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Харманли" подписа Кметът Мария Киркова. Срокът за доставка на "топъл обяд" е удължен до 31.12.2020 г. Програмата…

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

370

31 октомври  2020г е последния ден в който собствениците на имоти и моторни превозни средства , които плащат задълженията за местните налози на части  следва да платят  втората – последна вноска  за текущата година.…

Започна приема на декларации за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

540

От началото на месеца започна приема на декларации за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци за 2021г в случаите когато имота няма да се ползва през цялата година . Приема на декларации…

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

841

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   На основание чл. 4, ал. 1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или…

Процедура за финансово подпомагане на спортните клубове

641

  СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019 г.

562

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…