Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ

319

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, Ви уведомяваме,…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2021 г.

594

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 27.01.2021 г.

658

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ      Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща:obs@harmanli.bg П О К А Н А На основание на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

288

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:          1.   За провеждане на прием на курсанти…

Община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита.

390

             Във връзка с по-горе посоченото писмо  община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита. В брой 101 от…

Заповед РД-12/07.01.2021 г.на Кмета на Община Харманли

542

  З А П О В Е Д № РД-12 Харманли, 07.01.2021г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №240/22.12.2020г. на Общински съвет – Харманли.   НАРЕЖДАМ:     В изпълнение на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените…

Oбщинa Харманли yдължaвa cpoĸa зa пpиeм нa зaявлeния зa ycлyгaтa „Toпъл oбяд” дo 31 декември 2020 г.

252

Oбщинa Харманли yдължaвa cpoĸa зa пpиeм нa зaявлeния зa ycлyгaтa „Toпъл oбяд” дo 31 декември 2020 г. Зaявлeниятa ce пoдaвaт в сградата на Oбщинcĸa aдминиcтpaция – Харманли, пpи ĸмeтoвeтe и ĸмeтcĸитe нaмecтници пo нaceлeнитe мecтa в oбщинaтa. Πoтpeбитeлитe…

Община Харманли ще предоставя услугата „Топъл обяд“

196

Община Харманли ще предоставя услугата „Топъл обяд“, с която е предвидено да бъдат обхванати 200 потребители, жители на общината, които принадлежат към следните целеви групи: Лица без доходи или с ниски доходи под…