Информационен бюлетин

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ХАРМАНЛИ ЗА МАНДАТ 2024 ГОДИНА – 2028 ГОДИНА

396

1.Павел Павлов, ЕГН: **********, живущ в гр. Харманли, кв.******, бл.***,ап.** 2.Ваня Ангелова, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, ул.****** №* 3.Галина Делчева, ЕГН*********, живуща в гр. Харманли, бул.******№* ап.** 4.Димитринка Апостолова, ЕГН*********, живуща…

О Б Я В А Офис за военен отчет община Харманли

269

1.Със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования…

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Харманли за 2024 г.

634

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ХАРМАНЛИ, МАНДАТ 2024 г.– 2028 г.

573

УДЪЛЖАВАНЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ХАРМАНЛИ, МАНДАТ 2024 Г.– 2028 Г. Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на…