Информационен бюлетин

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

552

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   На основание чл. 4, ал. 1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или…

Процедура за финансово подпомагане на спортните клубове

405

  СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019 г.

383

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Харманли

464

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 14, т.4, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 15, т. 4 и чл. 16 от Наредба № 13 за управление на общински дълг на Община Харманли   организира   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   на предложение за…