Информационен бюлетин

Проект на Разчет на Община Харманли за 2023 година

246

Ежегодно, в изпълнение на чл.84 ал.4 от ЗПФ, кметът на общината внася в общинския съвет проект на бюджета на общината в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. Към 31.12.2022 г.…

Публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните в община Харманли социални услуги на общинско и областно ниво

224

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.3, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, на 20.03.2023г. ще се проведе публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Харманли…

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

135

 О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

143

Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Харманли и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

193

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Харманли изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и…

Покана

435

      Уважаеми дами и господа,       Община Харманли има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по Проект „ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи…