Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

100

Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Харманли и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

149

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Харманли изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и…

Покана

382

      Уважаеми дами и господа,       Община Харманли има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по Проект „ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи…

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година"

442

Във връзка изпълнение на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване  на интернет страницата на общината  заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съотносимите документи, Ви изпращаме линк от страницата на областна дирекция "Земеделие"…