Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2018 г.

255

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

Наближава крайния срок за плащане на имуществените данъци и такси с отстъпка .

1419

30 април 2019г е последния ден в който собствениците на имоти и моторни превозни средства могат да платят дължимите местни данъци и такси с отстъпка в размер на 5 на сто . Плащанията се извършват на касите в паричния салон на…