Информационен бюлетин

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 29.09.2021 г.

193

П О К А Н А   На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2020 г.

228

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

Допълнителен прием за учебната 2021/2022 г. в НВУ "Васил Левски" - гр. ВЕЛИКО ТЕРНОВО

215

   НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново УДЪЛЖАВА срока за допълнителен прием за попълване на незаетите места на кандидат - курсанти за учебната 2021/2022  с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация…

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г., в Националната гвардейска част – гр. София

187

О Б Я В А       на офис за военен отчет За провеждане на конкурс за войнишки длъжности приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

129

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:           1. За  военни формирования от състава…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

203

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:           1. За  военни формирования от състава…

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

243

СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност…