Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2022г. , ПОЛУЧЕНИ ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

110

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите…

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 /петдесет/ вакантни длъжности за войници

136

О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 /петдесет/ вакантни длъжности за войници ГВАРДЕЕЦ – 40 вакантни длъжности, средно образование…

Военно окръжие II степен Хасково информира, че със заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново са обявени 2 /две / вакантни войнишки длъжности

105

О Б Я В А Военно окръжие II степен  Хасково информира, че със заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново са обявени 2 /две / вакантни войнишки длъжности   ВАКАНТНИТЕ…

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2021 година

109

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2021 година   На основание чл.17 от сключените между Община Харманли и съответния клуб договори, в срок до 15 април 2022 година е необходимо всеки от клубовете,…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

89

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски в дислоцирани в  гарнизоните…