Информационен бюлетин вижте всички  

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Харманли и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

118


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Харманли изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги,  предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Харманли за срок от  30 дни, считано от 23.02.2023г.

Мнения, становища и предложения могат да се депозират  в „Център за административно обслужване Харманли“ или на електронна поща: obshtina@harmanli.bg.

Анализът и предложението може да разгледате на следния линк: https://www.harmanli.bg/bg/pages/view/114