Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А

333

Офис за военен отчет община Харманли Ви информира:

1.Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 /сто и четиринадесет/ вакантни длъжности за войници във военно формирования от състава на КЛП:

  • В.ф. 57 310 Ловеч – 87 длъжности;
  • В.ф. 54 870 София – 8 длъжности;
  • В.ф. 22 700 Костенец – 2 длъжности;
  • В.ф. 28 130 Стражица – 7 длъжности;
  • В.ф. 24 540 Светлен – 6 длъжности;
  • В.ф. 22 960 Царева Ливада – 4 длъжности.

 Срок за подаване на документи : 04.08.2023 г.

2. със заповед на командира на Сухопътните войски са обявени 393 /триста деветдесет и три / вакантни длъжности за войници.

- за гарнизон - Стара Загора – 20 длъжности         - за гарнизон Асеновград – 23 длъжности

- за гарнизон - Ямбол - 22  длъжности                    - за гарнизон Белене – 18 длъжности

- за гарнизон Хасково  – 15 длъжности               - за в.ф. 28330 – Смолян  – 18 длъжности

      в.ф. 52740 – Хасково – 10 длъжности            - за в.ф. 24620 - Свобода – 22 длъжности

      в.ф.  22280 – Корен – 5 длъжности            за в.ф.22790 – Горна Оряховица – 10

Срок за подаване на документи : 31.07.2023 г.

3. Със заповед на командира на Съвместното командване на силите са обявени 27 /двадесет и седем / вакантни длъжности за войници.

  • в.ф. 22980 – София – 14 вакантни длъжности 
  • в.ф.  52210 – Банкя – 1 вакантна длъжност
  • в.ф. 28860 – Горна Малина – 12 вакантни длъжности

Срок за подаване на документи : 28.07.2023 г.

         4. Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 61 /шестдесет / вакантни длъжности за войници за гарнизоните в София и Пловдив.

Срок за подаване на документи : 18.08.2023 г.

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет)  на телефон 0885945388 и 037382623 или Военно окръжие -Хасково

на тел.038604541